Ubik

216 pages

English language

Published Aug. 13, 1991 by Vintage Books.

ISBN:
9780679736646

View on OpenLibrary

5 stars (4 reviews)

Ubik, written in 1966 and published in 1969, is one of Philip K. Dick's masterpieces (The Three Stigmata of Plamer Eldritch is another one). Ubik is the first novel to introduce spiritual elements that will culminate in his last novels VALIS, the Divine Invasion and the Transmigration of Timothy Archer. According to movie industry rumor Ubik could be the next big PKD movie project. Philip K. Dick himself wrote a screenplay for Ubik in 1974 but it was never made into a movie. PKD was hoping that it would by sending "the novel to the agent of Victoria Principal- whom he revered - in hope that she'd wind up reading it."(Tim Powers in the introduction to Ubik: The Screenplay). Ubik was expanded and adapted from the short story "What the Dead Men Say" published in Worlds of Tomorrow in 1964. Ubik is one of the most published books of Philip …

28 editions

Vinte anos despois a relectura no defrauda

5 stars

Cando tiña vintepoucos anos deume moi forte por Philip K. Dick, pero moito. Leín compulsivamente case todo o que había en castelán e además cada verán durante varios anos relín a marabillosa biografía de Emmanuel Carrère sobre PKD. E de todo o que lin del Ubik está nun top 3 canda Valis e The man in the high castle do que non podería escoller un favorito. Coa escusa da nova tradución ao galego decidín reler Ubik cun certo medo. E se a tiña idealizada e agora xa non a desfrutaba tanto? Afortunadamente non foi tal. Agora nos meus corenta e tantos Ubik é tan disfrutábel ou máis. E neste mundo de hoxe as constantes teimas dickianas sobre que é a realidade son máis actuais ca nunca.

Subjects

  • Businessmen -- Fiction.
  • Explosions -- Fiction.
  • Death -- Fiction.
  • Des Moines (Iowa) -- Fiction.